Dr inż. Hieronim Piotr Janecki    Uniwersyt Technologiczno Humanistyczny  WMTiW   @napisz- wycinając (wytnijto z adresu!!!!)

Laboratorium Komputerowego Wspomagania w Chemii

Informatyka i Komputerowe Wspomaganie Prac Inżynierskich

WMTiW ZIP rok -3, sem -5 -- prowadzący Dr inż. Hieronim Piotr Janecki

....Syllabus....

Materiały do wykładów zebrałem w książce:
Informatyka i Komputerowe Wspomaganie Prac Inżynierskich
ISBN 978-83-7351-485-1,  Wydawnictwo Politechniki Radomskiej w Radomiu 2012 r

Wykłady według materiału z książki:

Informatyka i Komputerowe Wspomaganie Prac Inżynierskich Wyd. Pol. Radomskiej 2012, ISBN 978-83-7351-485-1......strona tytulowa

Po czwartym wykładzie zostaną przekazane wytyczne do przygotowania się do sprawdzianu znajomości materiału, Sprawdzian wiadomość w postaci testu wyboru (a,b,c) przeprowadzony będzie na szóstym  wykładzie (materiał od strony 9 do 97 książki). Ostateczny sprawdzian w postaci testu wyboru (a,b,c) przeprowadzony będzie po przedostatnim wykładzie, dogrywki na  ostatnim wykładzie (materiał od strony 98 do strony 161 książki).

Wykład 1     IiKWsp. pr Inż. da capo al Mainframe vs Superkomputer
Wykład 2
    Interface Użytkownika Graficzny Interface Użutkownika - GUI 

Wykład 3     Metody Numeryczne
  Wykład 4    Kompilacja i systemy Wiedza Badania i Rozwój
  Wykład 5    Sieci Komputerowe
Wykład 6    Bazy Danych
Wykład 7    Bazy Danych
Wykład 8    Bazy Danych
Wykład 9    CAD Computer Aided Design
Wykłąd 10    CAD and CAW

Ćwiczenia Laboratoryjne:

Zaprzęgamy do pracy arkusz kalkulacyjny

1- Zaczynamy od bazy danych Zakłady Przemysłu Chemicznego w Polsce...  przykład 1   przykład 1a

2- Opracowujemy  bazę danych Składowiska Odpadów w Polsce,,,,,,,,,,,,,,,  przykład 2 ..........na przykład Mazowsze

3- Opracowujemy bazę danych Zakłady Przemysłu Obuwniczego w Polsce..  przykład 3

4 - Opracowujemy bazę danych Katalog Odpadów,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  przykład 4 przykład 4a

5 - Opracowujemy bazę danych Katalog odczynników chemicznych ...........  przykład 5

.....z ostatniej chwili ..bazy..  do zaliczenia ćwiczeń przeprowadzę dodatkowy test wyboru, na podstawie którego określimy samodzielność i celowość opracowanych baz

sprawdzian 1      sprawdzian 2

powodzenia; Dr inż. H. P. Janecki;

Sprawdzian  z Wykładów - Zaliczająca ilość punktów to 50%

 jestem na bieżąco "on line" w razie problemów proszę pisać  snterche at pr.radom.pl

Dr inż. H. P. Janecki;

....
ocenianie    
Your Total Points / Total Possible Points x 100% = % Grade    
   grade

skala ocen

90% or above A 5
80%-89.9% B 4,5
70%-79.9% C 4
60%-69.9%  D 3,5
< 59.9% F 3
-----------------------------

Szanowni Państwo.....Looknijcie proszę na The Day After   365

Кони привередливые   Клён ты мой опавший

see Youuu

 

____________________

Laboratorium Komputerowego Wspomagania w Chemii;

Opracowanie strony M. Janecka, H. P. Janecki 2016-01-18 11:37:31