UTH Radom WMTiW ul. Chrobrego 27 26 - 600 RADOM   Katedra Technologii  Materiałów Organicznych  

Zakład technologii Polimerów - Laboratorium  Komputerowego Wspomagania w Chemii

  WSPOMAGANIE  KOMPUTEROWE W CHEMII

  Godziny zajęć tygodniowo  wg planu studiów

Semestr

W

Ć

L

P

II

2

 

3

-

tematyka

  Forma zaliczenia wykładów - Egzamin

-zaliczenie na podstawie opracowania esejów na zadany temat;  napisanych i dostarczonych w formie wydruku i na nośniku; [format dokumentu: Marginesy g-2,5; d-2,5; l-3; p-2, Paragraf Justowany; czcionka Arial  14 Nagłówki  Arial 14 wytłuszczona, Odstępy pojedyncze]
(złożenie esejów  oraz zaliczenie ćwiczeń - dopuszcza do egzaminu - bez zaliczonych ćwiczeń nie dopuszczam do egzaminu) - + obowiązkowe dwa sprawdziany+ (testy wyboru)

Te ćwiczenia proszę systematycznie po kolei opracowywać i zapisywać na nośniku, w przypadku problemów proszę o meila lub pytania na zajęciach!!!!!!....... Związki heterocykliczne w przyrodzie    3        
Organika w edytorze, PowerPoincie i Arkuszu Kalkulacyjnym ,,,,,,,    .........    8    9    
szkice wykonane w szkicowniku 2     4   10    11   12    13    14    15    16 ....... Te ćwiczenia proszę systematycznie po kolei opracowywać i zapisywać na nośniku, w przypadku problemów proszę o meila lub pytania na zajęciach!!!!!!

Literatura podstawowa:

 1. Informatyka i Komputerowe Wspomaganie Prac Inżynierskich Wyd. Pol. Radomskiej 2012, ISBN 978-83-7351-485-1......strona tytulowa,

2. Włodzisław Duch  "Fascynujący Świat Komputerów"  Wydawnictwo NAKOM, Poznań, Maj 1997, 444 strony,  

3.   Włodzisław Duch "Fascynujący Świat Programów Komputerowych"  Wydawnictwo NAKOM, Poznań, Grudzień 1997, 456 stron

4. Edytory tekstów i Arkusze kalkulacyjne Czasopisma PC Kurier, Computerworld, PC World Komputer, Enter, PC Format itp.

Literatura uzupełniająca:

 1.   Encyklopedie Chemiczne

2.   Czasopisma:       Chemik,       Przemysł chemiczny,       Chemia stosowana,

3.   Literatura specjalistyczna i branżowa

4. Lektura strony  ulubionego Wykładowcy

5.  www.equus.wroc.pl/studia/IBD_notatki_w1.pdf

 6.  https://pl.wikipedia.org/wiki/Baza_danych,

7. http://mensis.pl/comarch-krotka-historia-wielkiego-sukcesu-cz-i/,

8. https://pl.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems ,

dr JaneckiTak Mnie widzi pan Piotr St.  faktycznie jestem smutny ponieważ nie znajdujemy wspólnego języka niestety :-( . Uwagi po wczorajszych 07.04.2017 - zajęciach. 1.- proszę, pamiętać, że 21.04 macie Państwo przynieść na nośniku arkusze kalkulacyjne z opisanymi WSZYSTKIMI związkami wraz z wklejonymi do arkusza wzorami oraz wizualizacją wszystkich związków
2. na zajęciach proszę o samodyscyplinę żadnych pozycji półleżących w przód lub w tył!!!!!
3. proszę zapoznać się z mapką i zaktualizować informacje o geografii Polskich Zakładów Chemicznych do 21.04.2017!!!!!!

Praca domowa; let's go - na rozgrzewkę - W arkuszu kalkulacyjnym opracuj dokumenty opisujące poniższe związki - szkice wykonaj w szkicowniku Chemsketch i wstaw do arkusza podaj źródła. Termin wykonania 07.04.1217 godzina 12:15 Szkice związków jako osobne pliki  Chemsketcha  przynosimy na nośniku,,,, będziemy te związki wizualizować

www.biolog.de/uploads/tx_eshop/A%20032.pdf,

1,1-Dimethylbiguanide, Hydrochloride, https://pl.wikipedia.org/wiki/Metformina,   zebrane linki  w arkuszu

 

http://www.merckmillipore.com/PL/pl/product/,EMD_BIO-344277.

https://en.wikipedia.org/wiki/Naloxone, Naloxone, also known as Narcan, is a medication used to reverse the effects of opioids, especially in overdose.

See also - te związki też proszę naszkicować w Chemsketchu i mieć je gotowe na nośniku na dzień 07.04.2017.

-----------------------------------

https://de.wikipedia.org/wiki/Humulon,   http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-40422000000100019&script=sci_arttext

Spotkanie 3a.

07.04.2017 12:15 miejsce sala 247

Wizualizacja związków chemicznych narysowanych uprzednio. Program ACD/Chemsketch. Proszę zwrócić uwagę, że związki powinny być narysowane od węzła do węzła!!!! patrz ilustracja acdjak.jpg dopiero w takim przypadku można "odpalić" wizualizację acdjak.gif. UWAGA..... tak jak wskazałem na zajęciach 07.04.2017 - na spotkanie czwarte przychodzicie Państwo z opracowanymi wszystkimi związkami (na nośniku) i prezentujecie co Wam się udało opracować - proszę przekazać Panu Piotrowi,  który był nieobecny.!!!!!!

once again....' Uwagi po wczorajszych 07.04.2017 - zajęciach. 1.- proszę, pamiętać, że 21.04 macie Państwo przynieść na nośniku arkusze kalkulacyjne z opisanymi WSZYSTKIMI związkami wraz z wklejonymi do arkusza wzorami oraz wizualizacją wszystkich związków
2. na zajęciach proszę o samodyscyplinę żadnych pozycji półleżących w przód lub w tył!!!!!
3. proszę zapoznać się z mapką i zaktualizować informacje o geografii Polskich Zakładów Chemicznych do 21.04.2017!!!!!!

Spotkanie 4.  21.04.2017 ... 12:15 miejsce sala 247-  Komponowanie "Bazy danych" Zakładów chemicznych w Polsce. Program EXCEL. Proszę zwrócić uwagę, że Program Open Office Calc tutaj można poczytać o  Calc pozwala na zapisywanie w różnych formatach, czyta również wiele formatów; proszę poczytać dokument pod linkiem    aplikacje ubsługujące. Proszę poczytać o formacie csv opis importu csv-do-xls, oraz o  formacie txt. Na spotkaniu piątym ustne odbiory Bazy danych Zakłady Chemiczne w Polsce (każdy z Państwa zobowiązany jest do przyniesienia bazy na nośniku w postaci czytelnej dla Arkusza t.j. w formacie xls). Będę również pytał o szczegóły dotyczące zakładów, które Państwo znaleźliście oraz o "formaty" opisane w tym akapicie. farmacja uwaga informacje podane w tym linku o wytwarzaniu włókien wiskozowych w Tomaszowie Mazowiecki są lekko przesadzone :-)  Samuel Langhorne Clemens; Rozkoszowałem się pierwszymi aktami wszystkiego co stworzył Wagner........
Spotkanie 5. 12.05.2017   ----Odbiór prac (Baza Danych Zakładów Przemysłu Chemicznego w Polsce) -w odpowiedzi na pytania prowadzącego należy wymienić zakłady
Państwa Baz oraz opisać obiekty z mapy. Z małym wyjątkiem ....wszystkie bazy oraz Państwa Stan Wiadomości należy uzupełnić.
Spotkanie 6. W części teoretycznej sala 242 - sprawdzian No.1... Po wykładzie 6 stym.... PROSZĘ o NIEZAWODNE PRZYBYCIE na godzinę 12:15.....w części praktycznej sala 247- Odbiór Prac Baza Danych
Składowiska Odpadów w Polsce.

Spotkanie 7. 26.05.2017 Godz, 12:15 ---W części teoretycznej sala 242 - sprawdzian No.2... Po wykładzie 7 mym.... PROSZĘ o NIEZAWODNE PRZYBYCIE na godzinę 12:15.....w części praktycznej sala 247- Odbiór Prac Baz Danych oraz esejów..... prace przynosimy na nośnikach.

WYKŁADY

Wykład 1     Wspomaganie prac Inż. da capo al Mainframe vs Superkomputer
Wykład 2
   
Interface Użytkownika Graficzny Interface Użutkownika - GUI Algorytmika 

Wykład 3     Metody Numeryczne
  Wykład 4    Kompilacja i systemy Wiedza Badania i Rozwój
  Wykład 5    Sieci Komputerowe
Wykład 6    Bazy Danych
Wykład 7    Bazy Danych
Wykład 8    Bazy Danych
Wykład 9    CAD Computer Aided Design
Wykłąd 10    CAD and CAW

Po czwartym wykładzie zostaną przekazane wytyczne do przygotowania się do sprawdzianu znajomości materiału, Sprawdzian wiadomość w postaci testu wyboru (a,b,c) przeprowadzony będzie w połowie semestru (materiał od strony 9 do 97 książki). proszę się przygotować!!!! na dzień 12 maja godzina 10:15 sala 242

 Ostateczny sprawdzian w postaci testu wyboru (a,b,c) przeprowadzony będzie po ostatnim wykładzie, w razie niezaliczenia - dogrywki po  ostatnim wykładzie (materiał od strony 98 do strony 161 książki). W razie biedy.... proszę się przygotować!!!! na piątek 9 czerwca

-----------------------------------

ESEJE
1- esej1

2- esej2

-----------------------------------

 

DODATKOWO -  Ćwiczenia Laboratoryjne:

Zaprzęgamy do pracy arkusz kalkulacyjny i sporządzamy bazy:

Spotkanie 4;  1- Zaczynamy od bazy Zakłady Przemysłu Chemicznego w Polsce przykład 1;   przykład1a; lista; mapa proszę przygotować materiały (wyszukane w bibliotece oraz sieci) na nośnikach.

Spotkanie 5;  2- Opracowujemy  bazę danych Składowiska Odpadów w Polsce,,,,,,,,,,,,,,,  przykład 2 ..........na przykład Mazowsze

Spotkanie 6;  3- Opracowujemy bazę danych Zakłady Przemysłu Obuwniczego w Polsce..  przykład 3

Spotkanie 7; 4 - Opracowujemy bazę danych Katalog Odpadów,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  przykład 4 przykład 4a

Prace domowe proszę przynieść na zajęcia na na nośniku (jak mawiał pewien pułkownik na studium wojskowym KAŻDEN JEDEN!!!); Praca 5 - Opracowujemy bazę danych Katalog odczynników chemicznych ...........  przykład 5 Pamiętajcie Państwo o esejach

.....z ostatniej chwili ..bazy..  do zaliczenia ćwiczeń przeprowadzę dodatkowy test wyboru, na podstawie którego określimy samodzielność i celowość opracowanych baz

sprawdzian 1      sprawdzian 2

powodzenia; Dr inż. H. P. Janecki;

Sprawdzian  z Wykładów - Zaliczająca ilość punktów to 50%

 jestem na bieżąco "on line" w razie problemów proszę pisać  snterche at pr.radom.pl

Dr inż. H. P. Janecki;

....
ocenianie    
Your Total Points / Total Possible Points x 100% = % Grade    
   grade

skala ocen

90% or above A 5
80%-89.9% B 4,5
70%-79.9% C 4
60%-69.9%  D 3,5
< 59.9% F 3
-----------------------------

Szanowni Państwo.....Looknijcie proszę na The Day After   365

Кони привередливые   Клён ты мой опавший

see Youuu -  the firsth planned  meeting -----at 03 march 2016.....

____________________

Laboratorium Komputerowego Wspomagania w Chemii;

Opracowanie strony H. P. Janecki 2016-01-18 11:37:31

jak dotąd naliczyłem 52 slajdy do sprawdzianu, sądzę, że przybędzie jeszcze co najmniej osiem. No to ja komponuję dalsze slajdy a Wy się uczcie nie przeszkadzam https://www.youtube.com/watch?v=Mb3iPP-tHdA

Uwaga "Robaczki Swiętojańskie" ,,,,I rok 2 semestr TCh WMTiW UTH w RAdomiu ...- Wspomaganie Komputerowe w Chemii - zastanówcie się nad treścią tej publikacji w dniu 12.05.2017 pod koniec Wykładu tuż przed Sprawdzianem porozmawiamy o Tym http://innpoland.pl/134727,wstrzasajace-sledztwo-guardiana-za-brexitem-i-wygrana-trumpa-stoja-dwie-niewielkie-firmy-informatyczne ... a czy w chemii, a może = przemyśle chemicznym też by coś zdziałali???

test % test
24.03.2017 07.04.2017 21.04.2017 12.05.2017 ocena
1 Patrycja Bartkiewicz   -1   -1 0,0 0
2 Kamil Chrzan 1 1 1 0,0 0
3 Nina Grabowska -1 1 0 79,6 4
4 Karolina Janczyk -1 1 1 0,0 0
5 Aleksandra Janas -1 1 1 75,9 4
6 Karol Kołodziejski -1 1 -1 0,0 0
7 Michał Lenartowicz -1 1 0 0,0 0
8 Adrian Poradzisz -1 1 -1 0,0 0
9 Mateusz Soból 1 1 1 0,0 0
10 Piotr Stanisławek 1 -1 -1 0,0 0
11 Szymon Winiarski 1 1 -1 75,9 4
12 Diana Wójcik -1 1 1 0,0 0

 

Pisanie Eseju:

należy pisać samodzielnie

Kochani PAŃSTWO - SA MO DZIEL NIE

no czym że jest esej??? Esej to próba przekazania - SAMODZIELNA -   pewnej myśli, pewnej syntezy (doznań, badań naukowych, przemyśleń) PATRZ  ŹRÓDŁO https://pl.wikipedia.org/wiki/Esej

ZATEM

proszę spróbować:

1-poczytać

2- przetrawić

3- ułożyć plan

4-napisać

5-podeprzeć swoje opowiadanie źródłami

 --

Dr inż. H.P. Janecki

 

Esej - https://www.youtube.com/watch?v=6Vrhg_PqLr0  -..... :-)  https://www.youtube.com/watch?v=OQv7rzxYw4g  :-)

 

lub  Lekcja Niczego # esej #28 Rozprawka  
 

dr inż.H.P.Janecki

 

dr inż.H.P.Janecki

2017-05-14 19:59:16 +0200