Budowę Kombinatu Hydrierwerke Pölitz rozpoczęto w roku 1939. Plan do modelowania był prosty:
Mielony węgiel kamienny pod ci¶nieniem 360 *10^3 Hektopaskali w Temperaturze 743 K miał ulegać przemianie do mieszanki węglowodorów.
Cel: otrzymywanie benzyny
Szacowano, że na 1 tonę benzyny należy poddać przemianie 7 ton węgla
Około 71% czyli 5Mg węgla z tego wsadu zużywano jako Ľródło energii cieplnej oraz do otrzymywania pary.
Kombinat zaplanowano na powierzchni 15 000 ha.
Planowana wydajno¶ć 2 800 Mg benzyny lotniczej/dobę
Załoga 27 000 osób
W roku 1945 roku technologię t± "odkryli" sowieci i wywieĽli j± do siebie

¬ródło  Robert Paszkiewicz oraz http://pomorze24.blogspot.com/2014/02/wielka-wojna-w-maych-policach.html   http://odkrywca.pl/slajd.php?gn=politz&f=10.jpg http://odkrywca.pl/slajd.php?gn=politz&f=5.jpg  http://odkrywca.pl/index1.php?action=home

Wklejono 16-01-27 13:54:59