Modelowanie ..... stara strona   Orientacyjna Mapa Polkiego Przemysłu Cgemicznego

PREREKWIZYTY - Wymagania wstępne
Student (Inżynier) ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą algebrę i analizę matematyczną, w tym metody matematyczne, niezbędne do opisu procesów chemicznych i wykonywania obliczeń chemicznych. Posiada wiedzę z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego, podstawowego oprogramowania, oraz niezbędną wiedzę z zakresu dokumentacji technicznej, eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, ma wiedzę w zakresie technologii chemicznej. Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi koniecznymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej, posługuje się sprzętem komputerowym i programami komputerowymi, potrafi pozyskiwać i SAMODZIELNIE przetwarzać informacje z podręczników, czasopism, baz danych oraz Internetu i krytycznie je oceniać oraz wykorzystać w praktyce inżynierskiej.
Aby powtórzyć sobie niezbędne wiadomości z zakresu Technologii Chemicznej proszę przejrzeć Podręczniki do Technologii Chemicznej, starą stronę oraz materiały dostępne w sieci, Wytyczne dla branży BAT oraz  https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemys%C5%82_chemiczny_w_Polsce . Można to  zrobić pytając w przeglądarce o  zagadnienie związane z produkcją wielkotonażową  lub penetrując zasoby na stronie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. ------------------------------------------------------------------------------

 

Modelowanie 1 1     Sprawdź   Odbiory Prac z Modelowania
 |Modelowanie 2 2    Sprawdź 

    Tematy prac

 |Modelowanie 3   3      przykład do pobrania
Materiały pomocnicze do Mod3   -auf Deutsch   Pomoce=Hilfsmitteln
Modelowanie 4   4         
Podsumowanie        Day After  { nadejdzie i prima aprilis  
Modelowanie 5   5    w5    w5    
Modelowanie 6   6     
Modelowanie 7  7        szablon  
Modelowanie 8   8       pakiet    
Modelowanie  9 9            
Modelowanie  10   10    konsultacje  
Modelowanie    
Modelowanie    Odbiór prac  

      Po ukończeniu kursu student powinien:
• mieć ogólną wiedzę teoretyczną na temat zasad i metod modelowania procesów technologicznych,
• potrafić wskazać parametry procesu istotne dla tworzonego modelu i dostrzegać przyczyny występowania różnic pomiędzy procesami rzeczywistymi a ich opisem modelowym,
• swobodnie operować pojęciem szybkości procesu w odniesieniu do podstawowych parametrów procesowych,
• potrafić SAMODZIELNIE pozyskiwać (ze źródeł literaturowych i internetowych) oraz SAMODZIELNIE  przetwarzać dane potrzebne do tworzonego modelu.  Zajrzyjcie proszę na Day After

Jak to Było? The Day After 393
Jak to zrobić  gdzie to znajdę?? The Day After 394
na tropach związków The Day After 395

 

       

W ramach współpracy finansowanej przez program "SOCRATES"  w czerwcu 2004  {data jeszcze nie ustalona} będę  w Merseburgu:  Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg _   Merseburg 
w Katedrze Profesora 
G. Leps   Professur Oberflächentechnik temat wykładu „Modelierung im Bereich   geschmierten Systemen”  w związku z powyższym osoby planujące zaliczać przed wakacjami proszę o dyscyplinę

 Z ostatniej chwili   Wykres     Sankeya    Pomoce

on line   wykład Profesora G. Lepsa
"Korrosion in Bioreaktoren"

Modelowanie związków chemicznych na ekranietabela 1  gify