Dr in¿. Hieronim Piotr Janecki     
Politechnika Radomska
W M i T O   
Laboratorium Komputerowego Wspomagania w Chemii 

Pomoce dobre do przygotowania do egzaminu:  Wspomaganie Komputerowe w Chemii

 Virtual Textbook of Organic Chemistry 0   Virtual Textbook of  Organic Chemistry 1   

Substitution Reactions of Benzene and Other Aromatic Compounds

Electrophilic Substitution of Disubstituted Benzene Rings

Reactions of Bromine with Selected Compounds

School of Environmental Sciences

OrganicSynthesis

Organic Chemistry Rules

Or Organic Chemistry Toolkit

Web Resources for Students 

Resources for students taking a degree in Chemistry


Day by Day 07-01-12                                            Dr In¿. Hieronim Piotr Janecki