testowanie kosmetyków

pytanie w www.google.pl

prawo testowanie kosmetyków

http://www.ekonsument.pl/page/testy-na-zwierzetach-186.html

http://www.viva.org.pl/index.php?id=172

http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,52981,2195731.html

                        http://www.zb.eco.pl/zb/58/naprawo.htm

                                http://kronika.sejm.gov.pl/kronika.2002/text/par-34-1.php?par=1&srdt=26

 

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/documents/brochure/br_brochure_pl.pdf

|| 

Czy w UE obowiązuje zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach?  http://www2.ukie.gov.pl/www/questnew.nsf/0/FC84EAE45E1DA777C125703E003EFFE8?Open&RestrictToCategory=

||

http://www.imp.lodz.pl/vitryna/vitryna02/2.%203R_%20lata%2080%20i%2090.htm

przepisy prawa dotyczące testowania kosmetyków 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0041:PL:HTML 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/pl/dd/13/25/32000L0041PL.pdf

    http://ue-zmiany.eco.pl/index2.php?id=zwierzeta

Eurolex

http://eur-lex.europa.eu/