Laboratorium Komputerowego Wspomagania w Chemii - studia dzienne 
oraz studia zaoczne - podstawy informatyki


WMiTO PR im K. Pułaskiego rok II semestr III wszystkie specjalności


Mminimum wiedzy wymagane do zaliczenia przedmiotu: Tematyka zajęć:

1.
System komputerowy - podstawowe informacje
- budowa komputera - pojęcia serwera, stacji roboczej - struktury przechowywanych informacji

2.
Systemy operacyjne
- rodzaje, definicje - podstawowe zadania i funkcje - najważniejsze komendy systemów DOS i UNIX -
- Windows: podstawy oraz informacje praktyczne - Linux: wprowadzenie i prezentacja

3.
Podstawy sieci komputerowych
- podstawowe pojęcia - Internet: podstawowe informacje - adresacja internetowa -
- podstawowe usługi sieciowe

4.
Praktyczne korzystanie z usług dostępnych w Internecie
- poczta elektroniczna, WWW, FTP,  telnet - zasoby niemieckojęzyczne w Internecie .

5.
WWW
- podstawowe pojęcia - podstawy języka HTML, budowa strony WWW -
- narzędzia do tworzenia stron WWW - tworzenie własnych stron WWW

6.
Publikacja raportów:
- formatowanie, sporządzanie i udostępnianie

7.
Systemy operacyjne 
- przegląd możliwości i sposobów wykorzystania

@

Pytania:1
-
Opisz strukturę logiczną JC komputera PC i sposób jej funkcjonowania.
2
-
Opisz strukturę funkcjonalną zestawu komputerowego i spsób jego działania.
3
-
Wyjaśnij pojęcia: bit, bajt, plik, katalog., partycja (przykłady)
4
-
Opisz strukturę zapisu (rozmieszczenia) informacji na dysku .
5
-
Opisz strukturę zapisu plików - podaj przykład ścieżki dostępu do pliku. Drzewo katalogów. Organizacja danych na dysku Przykłady rozszerzeń nazw plików.
6
-
Jakie minimalne wymagania musi spełnić komputer PC, by być serwerem?
7
-
Co to jest DOS, Windows,UNIX, Linux? (krótka charakterystyka). Jak umieścić  kilka systemów operacyjnych na 1 HDD?
8
-
Wymień kilka komend DOS-a i UNIX-a i opisz co robią.
9
-
Co to jest serwer i jakie musi realizować zadania (wymień 3 podstawowe)? Jakie są wymagania co do sprzętu?
10
-
Na czym polega system binarny 
11
-
Co to jest konto użytkownika i co umożliwia? Podaj stosowane nazwy. Opisz proces logowania 
12
-
Co to jest hasło? Podaj jego nazwę angielską. Jakie wymogi musi spełniać hasło? Jaka komenda służy do jego zmiany?
13
-
Co to jest telnet? Na czym polega praca terminalowa - wymień kilka programów  umożliwiających taką pracę (z szyfrowaniem i bez).
14
-
Co to jest e-mail @? (przykład). Co to jest załącznik
15
-
Wymień 5 programów do obsługi poczty w różnych systemach operacyjnych. Co zrobić, aby móc odczytać ten sam list @ z różnych komputerów?
16
-
Opisz 3 różne sposoby odbioru / wysyłania poczty elektronicznej (ze względu na tryb i środowisko pracy)
17
-
Skąd można odbierać swoją pocztę elektroniczną i co do tego jest potrzebne? Co zrobić, aby  odczytać ten sam list elektroniczny z różnych komputerów?
18
-
Opisz odbiór i wysyłanie listu przy pomocy programu Outlook . W  jaki sposób przesłać w nim plik z dyskietki?
19
-
Podaj, na swoim przykładzie, dane jakie należy wpisać przy konfigurowaniu np. Outlook Expressa? Na co trzeba zwrócić uwagę , jeśli pocztę odbieramy z różnych miejsc.
20
-
Co to jest sieć komputerowa LAN MAN WAN WWW- podstawowe jej elementy? 
21
-
Co to jest Ethernet i jakie znasz jego odmiany? Podaj stosowane szybkości transmisji
22 -
Co to jest hub (koncentrator), switch, router?
23
-
Co jest potrzebne, aby podłączyć swój komputer do Internetu (w domu i w uczelni)?
24
-
Jakie są minimalne wymagania co do sprzętu i oprogramowania, aby móc korzystać z usług internetowych?
25
-
Co to jest Internet, jaką ma strukturę i w jaki sposób funkcjonuje?
26
-
Jaki protokół komunikacyjny wykorzystywany jest w Internecie? Podaj jego właściwości i kilka wchodzących w jego skład protokołów.
27
-
Co to jest: intranet i extranet?  Co to jest firewall i proxy?
28
-
Wymień i opisz 4 najpopularniejsze, podstawowe usługi w Internecie.
29
-
Co to jest adres IP i jaka jest zasada jego budowy (przykład).
30
-
Co to jest klasa adresowa (przykład). Jakie znasz rodzaje klas adresowych? Do czego służy router?
31
-
Co to jest domena adresowa (przykład) i DNS? Wymień domeny najwyższego poziomu.
32
-
Jaką rolę pełni nasz komputer przy korzystaniu z usług internetowych?
33
-
Co to jest FTP i FTP anonymous? Podaj znane Ci programy klienckie.
34
-
Zasada działania usługi WWW. Co to jest HTTP, HTML, URL?
35
-
Opisz podstawową strukturę strony WWW. Co to jest link (odnośnik)? Wymień 3 rodzaje linków
36
-
Co to jest portal i vortal? (przykłady). Jak działa wyszukiwarka internetowa?  Wymień 5 najpopularniejszych.
37
-
Jak działa przeglądarka? Wymień .. najpopularniejsze  (twoim zadaniem) przeglądarki uzasadnij.
38
-
Czy tryb graficzny jest niezbędny do przeglądania stron WWW?  Podaj URL swojej strony WWW.
39
-
Jakie narzędzie jest wystarczające, aby stworzyć stronę WWW i jaka wiedza jest wtedy niezbędna?
40
-
Wymień znane Ci darmowe edytory HTML - opisz ich zalety i tryby pracy.
41
-
Na czym polega tryb działania usługi: "klient-serwer" ?
42
-
Podaj różne sposoby zabezpieczenia sieci komputerowej.