Witajcie na nowej stronie "step by step" w związku ze zmiana serwera wylądowaliście w strefie "silnej rekonstrukcji" Wita Was zatroskany wykładowca Dr inż. Hieronim Piotr Janecki     Kierownik  Laboratorium Komputerowego Wspomagania w Chemii W M i T O Politechniki Radomskiej 

Sposób postępowania:
1- Pobierz z komputera prowadzącego (lub z sieci) plik  z tabelą rozpuszczalności na swoją dyskietkę odwzoruj.xls
   
         opcjonalnie pobierz z tego miejsca plik wpakowałem do arkusza arkusz spakowałem odwzoruj   
2- Zapisz kopię pliku w swoim folderze grupowym
3- Przejrzyj w bibliotece Wydziałowej  wszelkie dostępne źródła Opracuj plan i zawartość Twoich Tabel oraz powiązania między Arkuszami.
4- Wstaw nowy arkusz nazwij go "Tabela"
5- Wstaw arkusz nazwij go "Iloczyn"
6
- Tabelę odwzoruj w arkuszu kalkulacyjnym "Tabela" zachowując odpowiednie kolory dla osadów i roztworów
7- W osobnym arkuszu pomocniczym sporządź zestawienie wartości
iloczynów rozpuszczalności dla omawianych związków
8- W  arkuszu  "Iloczyn" sporządź zestawienie iloczynów rozpuszczalności omawianych związków
 

Opracowany plik będzie również przedmiotem zaliczenia