Uruchom Szkicownik ISIS/Draw

Wykorzystując możliwości szkicownika narysuj zestawienie wzorów:

Wyniki pracy zapisz w swoim folderze,  w podfolderze szkice