Metoda V S E P R strona 75 w podręczniku
Valence Shell Elektron Pairs Repulssion
Metoda par Odpychania
walencyjnej powłoki elektronowych
Metoda Odpychania par elektronowych powłoki walencyjnej
o budowie przestrzennej cząsteczki decyduje łączna liczba elektronów walencyjnych atomu centralnego oraz orientacja przestrzenna obszarów orbitalnych, w których mieszczą się te elektrony
odpychanie elektronów walencyjnych e- b  a e- Padeborn
+ b  a +
e- a  a +
Englische Abkürzung für Valence Shell Electron Pair Repulsion. Die deutsche Übertragung lautet "Elektronenpaar-Abstoßungsmodell". Das Modell beschreibt die geometrischen Molekülstrukturen des Typs ABX, unter der Annahme, dass sich lokalisierte bindende und nichtbindende (freie) Elektronenpaare des zentralen Atoms
A auf Grund ihrer Abstoßung symmetrisch mit maximalem räumlichem Abstand zueinander anordnen. Da sich die Bindungselektronenpaare entsprechend den Vorstellungen einer Atombindung genau zwischen dem Atom
A und den Bindungspartnern B befinden, wird mit Hilfe des VSEPR-Modells eine Aussage zur Anordnung der Atome B (Liganden) und somit zur gesamten Molekülgeometrie einschließlich der entsprechenden Bindungswinkel innerhalb des Moleküls möglich.
Die Beschreibung
Przykłady Beispiele
Zasady obliczania zgodne z VSEPR
Suma wolnych par elektronowych atomu centralnego Die Summe fon freien Elektronenpaare
oraz par elektronowych s   und Elektronenpaare s
daje liczbe przestrzenną L.p   gibt Elektronenanordnungbereich
Liczba ta wskazuje na typ Hybrydyzacji Elektronenanordnungsbereich vorsagt
Be Be Cl2 CO2 Raumstruktur HCN
Cl- 0 0 0
2 2 2
  2 2 Liczba Przestrzenna    Lp = 2 2  
Na powierzchni modelowej
kuli
umieszczone są dwa
Ładunki ujemne    
orientacja dygonalna
liniowa
hybrydyzacja sp
in general   A B
Now add up all the electrons,   CO2 C O
Divide the total by two to give the number of negative centres.   
Subtract the number of sigma-bonds to give the number of lone pairs.
+ Valance electrons on A 4
+ Sigma electrons from B 2
- Pi electrons from A   -2
+ Donated dative electrons
+/- Charge on molecule   0
= Total   4 2
u.s.w
Liczba Przestrzenna Lp=3 3
Na powierzchni modelowej kuli umieszczone są trzy ładunki punktowe ujemne -
Odpychanie elektrostatyczne powoduje, ze zajmuja one najbardziej oddalone od siebie meijsca
Kat między odcinkami łączącymi łądunki ze srodkiem kuli zmierzono na poziomie 120 o
Mówimy o orientacji trygonalnej
Suma wolnych par elektronowych atomu centralnego Die Summe fon freien Elektronenpaare
oraz par elektronowych s   und Elektronenpaare s
daje liczbe przestrzenną L.p   gibt Elektronenanordnungbereich
Liczba ta wskazuje na typ Hybrydyzacji Elektronenanordnungsbereich vorsagt
BF3
Raumstruktur NO3-
B 0 A 3 0
F 3 B 3 3
  3   3  
BF3 + Valance electrons on A 3
  + Sigma electrons from B 3
  - Pi electrons from A   0
  + Donated dative electrons 0
  +/- Charge on molecule   0
  = Total   6 3
     
NO3- + Valance electrons on A 5
+ Sigma electrons from B 2
- Pi electrons from A  
+ Donated dative electrons 0
+/- Charge on molecule   -1
= Total   6 3
 
CO32- + Valance electrons on A 4  
+ Sigma electrons from B 4  
- Pi electrons from A   0  
+ Donated dative electrons 0  
+/- Charge on molecule   -2  
= Total   6 3