The  Day  Afte No. 438-  Laboratorium  Komputerowego Wspomagania w Chemii

 Biuletyn cotygodniowy Laboratorium The Day After 438

Autor: Dr inż. Hieronim Piotr Janecki;      Stypendysta ZUS
Leki w środowisku c.d. następuje  .... a tutaj życiu i w ogródku cuda - temat rzeka- cuda - kontynuacja  431i 437

Kontynuacja Leków  w środowisku

Ogłaszam ... ogłaszam ... ogłaszam wołały śpiewnie Dzieci na Placu Zabaw - Nowe badania ujawniły, że leki, które uwalniamy do środowiska, mogą mieć znaczący wpływ na wzrost roślin. Oceniając wpływ szeregu niesteroidowych leków przeciwzapalnych, naukowcy z University of Exeter Medical School i Plymouth University wykazali, że te chemikalia mogą wpływać na wzrost roślin jadalnych - nawet przy bardzo niskich stężeniach stwierdzonych w środowisko. Badania opublikowane w czasopiśmie Journal of Ecotoxicology and Environmental Safety skupiły się na roślinach sałaty i rzodkiewki oraz przetestowano działanie kilku często przepisywanych leków, w tym diklofenaku i ibuprofenu. Leki te należą do najczęstszych i najczęściej używanych grup farmaceutycznych, a codziennie ponad 30 milionów jest przepisywanych na całym świecie. Potencjalny wpływ tych chemikaliów na rośliny staje się coraz bardziej istotny, zwłaszcza, że jak nadmieniono w poprzednim artykule systemy gospodarki odpadami nie są w stanie usunąć wielu związków z naszych ścieków. Narkotyki przeznaczone dla ludzi przedostają się do gleby wieloma drogami, w tym osadem ściekowym jako nawozem i ściekami do nawadniania. W badaniu tym przeanalizowano szereg zmian w roślinach jadalnych, oceniając takie czynniki, jak zawartość wody, długość korzeni i pędów, ogólny rozmiar oraz skuteczność fotosyntezy roślin. Wykazano, że każdy lek wpływa na rośliny w bardzo specyficzny sposób, z wyraźnymi różnicami między blisko spokrewnionymi lekami. Na przykład leki z klasy kwasu fenamowego  wpływały na wzrost korzeni rzodkiewki, podczas gdy ibuprofen miał znaczący wpływ na wczesny rozwój korzeni roślin sałaty. Dr Clare Redshaw, jeden z naukowców kierujących projektem w Europejskim Centrum Środowiska i Zdrowia Człowieka Szkoły Medycznej, powiedział: „Ogromne ilości farmaceutyków, których używamy, ostatecznie trafiają do środowiska, ale wiemy bardzo mało o ich wpływie na florę i faunę. W miarę starzenia się populacji i leków generycznych stają się łatwo dostępne, stosowanie farmaceutyków gwałtownie wzrośnie i konieczne jest podjęcie kroków w kierunku ograniczając zanieczyszczenie środowiska. W tym badaniu nie rozważaliśmy wpływu na zdrowie ludzkie, ale musimy szybko poprawić nasze zrozumienie, aby umożliwić wprowadzenie odpowiednich testów i kontroli. ” Wzrastają obawy dotyczące obecności farmaceutyków w środowisku, zwłaszcza gdy pojawiają się dowody na ich wpływ na rozwój zwierząt i oporność na antybiotyki u bakterii. Jednak ich zdolność do wpływania na wzrost roślin jest słabo poznana. Badanie to stanowi ważny krok na nowo powstającym polu badawczym, próbującym ocenić, w jaki sposób bardzo niskie stężenia leków mogą wpływać na wzrost kluczowych roślin uprawnych. W szczególności uwzględniono niesteroidowe leki przeciwzapalne, kwas tolfenamowy, kwas meklofenamowy, kwas mefenamowy, diklofenak, naproksen i ibuprofen".  Ponieważ jak pisaliśmy wcześniej wszystko to co wysiusiamy ma szansę trafić do wód zatem zastanówmy się jeszcze nad tematem- Ibuprofen stanowiący potencjalne zagrożenie dla ryb zajrzyjmy jeszcze do Uni  York -  Badania prowadzone przez University of York sugerują, że wiele rzek zawiera poziomy ibuprofenu, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie ryb. Przy użyciu nowego podejścia do modelowania naukowcy oszacowali poziomy 12 związków farmaceutycznych w rzekach w Wielkiej Brytanii. Okazało się, że chociaż większość związków prawdopodobnie powodowała jedynie niewielkie ryzyko dla organizmów wodnych, ibuprofen może wywierać niekorzystny wpływ na prawie 50 procent badanych odcinków rzeki. Wyniki badania, w którym udział wzięli Wydział Środowiska Yorku, Centrum Ekologii i Hydrologii, F. Hoffmann-La Roche Ltd (Szwajcaria) oraz Agencja Badań Żywności i Środowiska (Fera), zostały opublikowane w czasopiśmie Environment International. W pierwszym badaniu, które uważa się za pierwsze, w którym ustalono poziom ryzyka stwarzanego przez ibuprofen w skali kraju, naukowcy zbadali 3112 odcinków rzeki, które razem otrzymują wkład od 21 milionów ludzi. Profesor Alistair Boxall z Wydziału Ochrony Środowiska Uniwersytetu York powiedział: „Wyniki naszych badań pokazują, że powinniśmy zwracać znacznie większą uwagę na oddziaływanie na środowisko leków takich jak ibuprofen, które są swobodnie dostępne w supermarketach, aptekach i gdzie indziej”. Naukowcy opracowali połączone podejście do monitorowania i modelowania, które bierze pod uwagę takie czynniki, jak niestosowanie przez pacjentów przepisanych leków i rozwiązuje różnice w metabolizmie u osób używających narkotyków. Nowe podejście uwzględnia również procesy usuwania w lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz różnice w skuteczności różnych technologii oczyszczania ścieków. W ten sposób zapewnia dokładniejsze szacunki stężeń związków wpływających do rzek niż poprzednie podejścia do modelowania. Richard Williams z Center for Ecology & Hydrology (CEH) - centrum badawcze sektora publicznego, które jest częścią Rady ds. Badań Środowiska Naturalnego (NERC), powiedział: „Kiedy porównaliśmy wyniki naszego modelowania z dostępnymi danymi monitorowania dla farmaceutyków w Wielkiej Brytanii byliśmy zachwyceni bliską zgodą między modelowanymi i zmierzonymi danymi ”. Profesor Boxall dodał: „Podczas gdy nasze badanie koncentrowało się na farmaceutykach, opracowane przez nas podejście może być również cenne w ocenie ryzyka innych chemikaliów„ w błoto ”i może pomóc w zrozumieniu naszych ważnych procesów rozpraszania farmaceutyków na drodze od pacjenta do środowiska ”. 
Na zakończenie dorzucę węgli do pieca: "Ketamina, halucynogenny lek na imprezę i eksperymentalny lek przeciwdepresyjny. Fenylobutazon, środek przeciwzapalny uważany za zbyt ryzykowny dla ludzi. Chloramfenikol, silny antybiotyk związany z potencjalnie śmiertelną niedokrwistością. Wszystkie te leki są zabronione w wołowinie, drobiu i wieprzowinie spożywanych w USA. Jednak dane rządowe uzyskane przez Consumer Reports sugerują, że śladowe ilości tych i innych zakazanych lub poważnie ograniczonych leków mogą pojawiać się w dostawach mięsa w Stanach Zjednoczonych częściej niż wcześniej było to znane. Dane - a także przegląd innych dokumentów rządowych oraz wywiady z rolnikami, ekspertami branżowymi, urzędnikami rządowymi i pracownikami medycznymi - budzą poważne obawy dotyczące zabezpieczeń wprowadzonych w celu ochrony dostaw mięsa w USA. Obawy te zaczynają się od tego, jak drób, bydło i świnie są hodowane w tym kraju. Obejmują one pytania dotyczące tego, jak rząd federalny testuje mięso tych zwierząt oraz w jaki sposób bada i egzekwuje potencjalne naruszenia." Dane pochodzą z Departamentu Rolnictwa ds. Bezpieczeństwa Żywności i Kontroli Żywności, agencji odpowiedzialnej za zapewnienie bezpieczeństwa dostaw mięsa w USA. Dr Emilio Esteban, główny naukowiec FSIS, twierdzi, że wyniki należy zdyskontować, ponieważ pochodzą one z niepotwierdzonych testów przesiewowych. Rzeczywiście, wiele pozostaje niepewnych co do wyników testu. Po pierwsze, nie zawsze wiadomo, jak leki trafiają do mięsa, chociaż eksperci mają pomysły, w tym skażoną paszę i celowe niewłaściwe użycie. Istnieją również pytania dotyczące tego, czy ilości pozostałości leku znalezione w próbkach stanowią zagrożenie dla ludzi, po części dlatego, że niewiele badań przeprowadzono w celu zbadania tej możliwości. Mimo to naukowcy z CR ds. Bezpieczeństwa żywności i inni eksperci, z którymi się konsultowaliśmy, twierdzą, że wyniki są znaczące i niepokojące. „Te wyniki są na tyle wiarygodne, że można oczekiwać od rządu poważnego potraktowania znaków ostrzegawczych” - mówi dr James E. Rogers, który przez 13 lat był mikrobiologiem w FSIS, zanim został dyrektorem badań i testów bezpieczeństwa żywności w raportach konsumenckich. „Można mieć nadzieję, że wyniki skłonią agencję do zbadania, dlaczego leki te mogą być obecne, jakie ryzyko mogą stwarzać i co można zrobić, aby chronić konsumentów”  wklejam wyniki tak jak były w publikacji

drugs in meat 

Zaskoczony jestem, że Beef i Pork tak "nasączone są"....

I tak - Fenylobutazon Lek przeciwzapalny i przeciwbólowy nie jest już stosowany u ludzi, ponieważ może powodować niedokrwistość aplastyczną i inne zaburzenia krwi oraz może być rakotwórczy u ludzi. W przypadku wieprzowiny 24 z 1448 próbek były powyżej progu CR; jeden był powyżej granicy FSIS. (FSIS nie zatwierdził testu na obecność fenylobutazonu w mięsie wołowym lub drobiowym).

Ketamina Ketamina wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, substancja psychoaktywna klasyfikowana jako dysocjant psychodeliczny. Stosowana jako lek w medycynie i weterynarii do znieczulania przedoperacyjnego. Jeden z jej enancjomerów, S-ketamina (esketamina), jest stosowana do leczenia depresji. Farmakologiczne działanie ketaminy polega głównie na antagonizmie receptora NMDA i jest podobne do dekstrometorfanu i fencyklidyny, lecz o wiele krótsze i pozbawione części ich efektów ubocznych.  – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, substancja psychoaktywna klasyfikowana jako dysocjant psychodeliczny. Stosowana jako lek w medycynie i weterynarii do znieczulania przedoperacyjnego. Jeden z jej enancjomerów, S-ketamina (esketamina), jest stosowana do leczenia depresji. Farmakologiczne działanie ketaminy polega głównie na antagonizmie receptora NMDA i jest podobne do dekstrometorfanu i fencyklidyny, lecz o wiele krótsze i pozbawione części ich efektów ubocznych.  

Nitroimidazole  - 5-nitroimidazol jest związkiem organicznym o wzorze O2NC3H2N2H. Grupa nitrowa w pozycji 5 na pierścieniu imidazolowym jest najczęstszym izomerem pozycyjnym. Termin nitroimidazol odnosi się również do klasy antybiotyków o podobnych strukturach chemicznych.  

_________________

1.https://www.sciencedaily.com/releases/2014/12/141205113959.htm

2. https://www.youtube.com/watch?v=i23e5sZGELU

3. https://www.caryinstitute.org/discover-ecology/podcasts/heres-fish-and-here-are-fish-drugs

4. https://www.fda.gov/media/80297/download

5. https://www.wral.com/traces-of-hallucinogens-other-banned-drugs-found-in-meat-tests/17937734/

6. https://www.consumerreports.org/food-safety/are-banned-drugs-in-your-meat/  

7. https://en.wikipedia.org/wiki/Phenylbutazone  

8. https://en.wikipedia.org/wiki/Ketamine  

9. https://en.wikipedia.org/wiki/Nitroimidazole