The  Day  Afte No. 437-  Laboratorium  Komputerowego Wspomagania w Chemii

 Biuletyn cotygodniowy Laboratorium The Day After 437

Autor: Dr inż. Hieronim Piotr Janecki;      Stypendysta ZUS
Leki w środowisku c.d. .... a tutaj życiu i w ogródku cuda - cuda -cuda kontynuacja 431

Kontynuacja Leków  w środowisku

Śledząc temat leków w środowisku w sieci trafiłem na nowe badania prowadzone przez University of Exeter Medical School i Plymouth University, w wyniku których stwierdzono, że leki uwalniane do środowiska mogą mieć znaczący wpływ na wzrost roślin , w tym roślin stosowanych do żywności. W badaniu tym przeanalizowano wpływ szeregu niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) na rośliny jadalne i stwierdzono, że nawet przy bardzo niskich stężeniach na rozwój roślin takich jak sałata i rzodkiew mogą wpływać znane leki, w tym diklofenak,  diklofenak kwas tolfenamowy, tolfenamowy  kwas meklofenamowy, meklofenamowy kwas mefenamowy Mefenam oraz ibuprofen ibuprofen. Okazuje się, że potencjalny wpływ tych chemikaliów na rośliny staje się coraz bardziej istotny, zwłaszcza, że systemy gospodarki odpadami niestety nie są w stanie usunąć wielu związków ze ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych. Leki przeznaczone dla ludzi i zwierząt przedostają się do gleby wieloma drogami, w tym osadem ściekowym jako nawozem i ściekami do nawadniania. Ponadto ze względów zdrowotnych istnieje potrzeba, aby nasze populacje zjadały więcej roślin, a nawet coraz częściej opierały diety na roślinach. Biorąc pod uwagę, że Wielka Brytania importuje znaczne ilości owoców i warzyw oraz że niewielu z nas spożywa pięć razy dziennie, spożywanie większej ilości owoców i warzyw stawia pytania o to, w jaki sposób i gdzie należy je wytwarzać, jeśli ludzie zwiększą spożycie. Niepokoi wszystko, co przesądza o jadalnym wzroście roślin. W ramach ostatnich badań sprawdzono szereg zmian w roślinach jadalnych, oceniając takie czynniki, jak zawartość wody, długość korzenia i długości pędów, ogólny rozmiar i skuteczność fotosyntezy roślin. Wykazano, że każdy lek wpływa na rośliny w bardzo specyficzny sposób, z wyraźnymi różnicami między blisko spokrewnionymi lekami. Na przykład leki z klasy kwasu fenamowego wpływały na wzrost korzeni rzodkiewki, podczas gdy ibuprofen miał znaczący wpływ na wczesny rozwój korzeni roślin sałaty. Używanie leków stale rośnie, a leki, których używamy, ostatecznie trafiają do środowiska. Autorzy badania twierdzą, że stosunkowo niewiele wiadomo na temat wpływu farmaceutyków na środowisko, szczególnie na florę i faunę. Należy zwiększyć zrozumienie farmaceutyków w środowisku, w tym wpływ farmaceutyków w środowisku na zdrowie publiczne, tak aby można było wprowadzić odpowiednie monitorowanie i kontrole. Obecność farmaceutyków w środowisku przyciągnęła uwagę badaczy, zwłaszcza gdy pojawiają się dowody na ich wpływ na rozwój zwierząt i oporność na antybiotyki u bakterii. Jednak ich zdolność do wpływania na wzrost roślin jest słabo poznana. Badanie to stanowi ważny krok na nowo powstającym polu badawczym, próbującym ocenić, w jaki sposób bardzo niskie stężenia leków mogą wpływać na wzrost kluczowych roślin uprawnych. W szczególności wzięto pod uwagę niesteroidowe leki przeciwzapalne, naproksen naproksen i ibuprofen. Tak to wygląda... https://www.youtube.com/watch?v=OYbRlJLBzn4  c.d.n..

_________________

1. https://www.pharmaceutical-journal.com/opinion/blogs/plant-growth-impacted-by-drugs-in-the-environment/20067668.blog?firstPass=false

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Diclofenac

3.  https://en.wikipedia.org/wiki/Tolfenamic_acid

4. https://en.wikipedia.org/wiki/Meclofenamic_acid

5. https://en.wikipedia.org/wiki/Mefenamic_acid

6. https://en.wikipedia.org/wiki/Ibuprofen

7. https://en.wikipedia.org/wiki/Naproxen

8. https://www.youtube.com/results?search_query=drugs+in+the+environment+