The  Day  Afte No. 430 -  Laboratorium  Komputerowego Wspomagania w Chemii

 Biuletyn cotygodniowy Laboratorium The Day After 430

Autor: Dr inż. Hieronim Piotr Janecki;      Stypendysta ZUS
KWASY

Od 12.02.2018 jestem stypendystą ZUS..... i stwierdzam, że: ciężko się pływa nawet w rozcieńczonym kwasie siarkowym nie mówiąc o stężonym :-(

Na stronie 44 opracowania Chemia Leków i Kosmetyków startuję z opisem kwasów: Grupa karboksylowa –COOH nadaje kwasom karboksylowym w roztworach wodnych odczyn kwaśny. Jest to spowodowane jonizacją wodoru grupy karboksylowej. Kwasy karboksylowe są słabymi kwasami, stopień ich dysocjacji jest niewielki. Odpowiednie sole kwasów karboksylowych są w roztworach wodnych w znacznym stopniu zhydrolizowane. Kwasy karboksylowe R-COOH, w których grupa R jest rodnikiem alkilowym lub alkenylowym nazywane są kwasami tłuszczowymi. Nazwy tej używa się głównie w przypadku kwasów alifatycznych występujących w przyrodzie zawierających nasycone lub nienasycone łańcuchy proste. Estry tych kwasów wchodzą w skład tłuszczów, wosków, oraz olejów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Najczęściej spotykanymi kwasami tłuszczowymi są kwas C15H31COOH palmitynowy, C17H35COOH stearynowy, C8H17CH=CHC7H14COOH oleinowy, C5H11CH=CHCH2CH=CHC7H14COOH linolowy. W tłuszczach występują związane, jako glicerydy czyli estry alkoholu trójwodorotlenowego – gliceryny. W pod-linkowanym opracowaniu na stronach 44-56 opisane zostały wybrane kwasy istotne z punktu widzenia biochemii, chemii kosmetyków, chemii leków.

pomyślnej lektury Ntr.w Ch i W mon. wspomaganie   tutaj wersja pdf

Literatura uzupełniająca:

1 -https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1185/030079908X273011

2- https://patient.info/medicine/ursodeoxycholic-acid-destolit-ursofalk-ursogal

3- https://prezi.com/wwzmxbrwwawo/acids-and-bases-in-medicine/

4- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1927629/

5- https://prezi.com/iithtio1emsa/acids-in-food-and-medicine/

6- https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/List+of+Acids

czujecie bluesa?   oto kilka schematów biochemicznych raczej, w których egzystują ugrupowania kwasowe -COOH

helisapodwójna

7- https://e.sggw.pl/pluginfile.php/37469/mod_resource/content/0/instrukcje/Cw_1_bioch.pdf

8- http://www.edunauka.pl/biochemia.php

9- http://www.zaliczaj.pl/zadanie/348258/1-grupa-cooh-to-grupa-funkcyjna-a-weglowodorow-b-alkoholi-c-kwasow/

10- https://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_karboksylowa

11- aminokwasy rzadko występujace - http://www.biochwet.up.lublin.pl/pdf/konspekty/BIOCH_2_01.pdf