The  Day  AfteNo. 423 -  Laboratorium  Komputerowego Wspomagania w Chemii

 Biuletyn cotygodniowy Laboratorium The Day After 423

Autor: Dr inż. Hieronim Piotr Janecki;     
Ostatnie Podrygi - What??? ano 12.02 idę na emeryturę

Ponownie  sobie po dywaguję troszeczkę. Ot będę jak dzisiaj ponownie Doktor Dywago!!!!

Co by było, gdyby nie wybuchła II Wojna Światowa i Plan Kwiatkowskiego byłby realizowany do roku 1964?

..Wzięte z Historia Polski Dzień po Dniu  -type=3...............

 

Zdjęcie użytkownika Historia Polski dzień po dniu.

W innym miejscu opisano to tak:
Inwestycje przemysłowe na niespotykaną wcześniej skalę, tysiące nowych miejsc pracy, zwiększenie potencjału obronnego - tego wszystkiego chciał wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski, twórca tzw. planu czteroletniego, obejmującego lata 1936-1940. Na jego wniosek, dokładnie 79 lat temu, zdecydowano o budowie enklawy nowoczesności w widłach Wisły i Sanu - Centralnego Okręgu Przemysłowego. Polska miała iść z duchem czasu. I poszłaby, gdyby nie katastrofa 1939 roku... Istotna była stabilizacja i warunki obronne.... Z myślą o tym ustalono podział terytorium COP na trzy okręgi, obejmujące nieco ponad 15 proc. powierzchni ówczesnej Polski: surowcowy (kielecki), aprowizacyjny (lubelski) i przemysłu przetwórczego (sandomierski). ....... 

Budowa COP-u kosztowała ok. 1 mld złotych (wliczając w to inwestycje kapitału prywatnego). Od 1937 do 1939 r. na budowę COP-u przeznaczono 60% wydatków inwestycyjnych[5].  W zakładach produkujących w ramach COP-u zatrudnienie znalazło 107 tys. ludzi, z czego 91 tys. w przemyśle, 10 tys. w handlu i 6 tys. w rzemiośle[5].

Rozwój polskich inwestycji w COP zahamował wybuch II wojny światowej. Niemcy zajęli COP i wykorzystali na potrzeby własnego przemysłu. W latach 1947–1949 – w ramach tzw. planu trzyletniego – większość zakładów odbudowano bądź uruchomiono na nowo.

W okresie PRL COP stał się ważnym komponentem gospodarki centralnie planowanej. Po przeobrażeniach transformacji ustrojowej wiele z jego zakładów wciąż funkcjonuje. Według Andrzeja Szlęzaka „rozległością i rozmachem była to największa koncepcja w naszej historii. Nikt przed Eugeniuszem Kwiatkowskim i jego współpracownikami takiej śmiałej koncepcji uprzemysłowienia Polski nie stworzył”[6]

Zlokalizowany w centralnej części ówczesnej Polski w tzw. +trójkącie bezpieczeństwa+, miał swoim powstaniem zamanifestować przed światem o woli nas Polaków do godnego życia wśród wolnych narodów Europy (...). Jego realizacja miała też pomóc w urzeczywistnieniu marzeń o kraju gospodarczo silnym, bezpiecznym, śmiało w przyszłość patrzącym

COP.svg

  

A sieć transportowa w II RP wyglądała  następująco" https://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_gospodarcza_II_Rzeczypospolitej#/media/File:WWII-Poland-1939-communications_and_industry.jpg

A propo rozległęj niegdyś Polski taki ciekawy link: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kresy_Wschodnie

[2] http://natemat.pl/132451,centralny-okreg-przemyslowy-polska-marzen-polska-wielkich-mozliwosci-gdyby-nie-wojna

[3] https://pl.wikipedia.org/wiki/Centralny_Okręg_Przemysłowy

[4] https://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_gospodarcza_II_Rzeczypospolitej

[5] http://www.ichp.pl/zywice-silikonowe-60-lat-badan-w-Instytucie-Chemii-Przemyslowej

[6] http://www.chemiaibiznes.com.pl/aktualnosc/zwiazki-polimerowe-a-emulsje-silikonowe-w-nowoczesnych-tkaninach-impregnacja-odziezy

[7] http://www.chemiaibiznes.com.pl/aktualnosc/jeszcze-blizsza-wspolpraca-grupy-azoty-i-instytutu-nowych-syntez-chemicznych   Tak

Sponiewierany przeżyciami minionych  nocy a jednak radosny i pełęn nadziei  Hieronim Piotr Janecki

Zasanawiam się How deep could be love

Niech zachós słońca  Nas ukoi https://www.youtube.com/watch?v=dkrvUqnQRys