Odsiarczanie: Problem 

ODSIARCZANIE I ODAZOTOWYWANIE GAZÓW
SPALINOWYCH POWSTAŁYCH W WYNIKU SPALANIA

-CHARAKTERYSTYKE METODY, JEJ SUROWCÓW, PRODUKTÓW GŁOWNYCH I -
UBOCZNYCH
ORAZ ODPADÓW I ŚCIEKÓW Z OMÓWIENIEM MOŻLIWOŚCI
UTYLIZACJI, NEUTRALIZACJI LUB MAGAZYNOWANIA

-SCHEMAT IDEOWY PROCESU
-INDYWIDUALNE PARAMETRY POSZCZEGÓLNYCH PROCESÓW I OPERACJE
JEDNOSTKOWE
-OPIS PROCESU TECHNOLOGICZNEGO
BARDZO ZALEZY MI ABY POMÓGŁ MI PAN CHOC W KILKU SŁOWACH
PRZYBLIZYĆ I WYJAŚNIĆ POWYŻSZE PUNKTY.
    PROSZE O POZYTYWNE ROZPATRZENIE MOJEJ PROŚBY.
Spróbujmy:

Charakterystyka surowców - potrzebna charakterystyka paliwa

- skład udział Siarki etc. - patrz Warych, Bogoczek, 

Produkty spalania - Pełne spalanie układu zawierającego Ca prowadzi do otrzymania energii wody i CO2 jeżeli w surowcu jest siarka powstaje SO2  .Tlenki azotu  NOx bo i o nich mowa w temacie powstają z azotu zawartego w powietrzu 

Metoda Wykonawca decyduje o wyborze metody i musi ją obronić czyli zbilansować a następnie sprzedać:-)

odpady odpady powstają po prawej stronie całej zabawy tzn w zależności od wybranej metody patrz literatura inny będzie rodzaj odpadów .

Odpady i odpady bo o nich tu mowa. W procesie spalania powstają odpady stałe szlaka z mineralnych części paliwa i niedopalonego paliwa oraz odpady gazowe i one są przedmiotem pracy jak rozumiem. Jeżeli odpopielanie prowadzone jest metodą suchą to pozostają one stałe, jeżeli ktoś zaproponuje hydroodpopielanie to powstają jeszcze odpady ciekłe. Teraz czas na postawienie problemu jeżeli w temacie pracy nie zaordynowano w komentarzu jaka to metoda to trzeba przewertować literaturę i wybrać najbardziej ekonomiczne i ekologicznie obiecującą metodę i próbować zająć się odpadem gazowym procesu spalania. Oczyszczanie  gazów spalinowych ma za zadanie usunąć  SO    i       NOx      tak zrozumiałem ten temat. Teraz czytamy czytamy układamy klocki analizujemy i budujemy schemat  ideowy.

w tym schemacie surowcem będzie odpad:-)

W prostokątach operacje jednostkowe

a w takich prostokątach procesy jednostkowe

     

Parametry procesu pojawią się w schemacie technologicznym

 

Literatura:

1 - Jerzy Warych: "Podstawowe Procesy Przemysłu Chemicznego"  W S i P W - wa 1996

2. Jadwiga Skupińska:  ABSORPCYJNE ODSIARCZANIE ODLOTOWYCH GAZÓW PRZEMYSŁOWYCH

3 Romuald Bogoczek: " Technologia Chemiczna Organiczna" WAE we Wrocławiu Wrocław 1992

Literatura uzupełniająca:

1. Bernd Bilitewski: "Abfallwirtschaft eine Einführung" Springer Verlag 1993

2. J.Warych, “Oczyszczanie przemysłowych gazów odlotowych” PWN, 1994.

3. Pr. zbiorowa pod redakcja J.Adamca, “Ćwiczenia z chemii i technologii oczyszczania gazów”.