Politechnika Radomska WM i TO ul. Chrobrego 27    26 - 600 RADOM 
 Katedra Technologii i Materiałoznawstwa
 Laboratorium  KomputerowegoWspomagania w Chemii

 Biuletyn cotygodniowy Laboratorium

Autorzy: Dr inż. Hieronim Piotr Janecki;      Inż. Maria Janecka
The  Day  After
Nr 1  2   3   4   5   6     8  8a  9 10   11  Sankey 12   13  
 14  15  Gościnne   16 Surowce    jedźmy   17    18  19  20
the special issue No 21  No 22
23    24    25      26  27      28      29  30     31   32     33  34   35    36
48     67      110    115       122
The Day After             135

......czas jak rzeka jak rzeka płynie  .........

Układ okresowy pierwiastków

Sód (Natrium) Na A = 22,997    Natrium

Własności: Srebrzysty, miękki metal o gęstości 0,97. tt = 97,5 oC. tw = 880 oC  (p atm) . Nierozpuszczalny w nafcie, benzenie, benzynie i eterze. Z wodą  i alkoholem reaguje  z wydzieleniem wodoru.

Otrzymywanie: 

 

    Sód metaliczny na skalę przemysłową otrzymuje sie przede wszystkim drogą elektrolizy stopionego wodorotlenku sodowego. Otrzymywanie sodu w laboratorium jest nieopłacalne i wykonywane jest tylko w wyjątkowych przypadkach. {c.d.n.}

"aktywowano(:-)" w dniu  04-03-25 12:35:30

(C) (R) M. W. Janecka H. P. Janecki   

 

 
 
 • Erweiterte Suche
 • Einstellungen
 • Sprach-Tools
Suche: Das Web Seiten auf Deutsch Seiten aus Deutschland

Probieren Sie unser neues do-it-yourself Marketingsystem aus.


Suchtipps - Alles über Google - Google.com [English]

 

 

stat4u
[ zobacz księgę | dopisz do księgi ]