The day after - No-132/ 03-05-14 18:33:59

Dr inż. Hieronim Piotr Janecki       janeckih@kiux.man.radom.pl
Politechnika Radomska WM i TO ul. Chrobrego 27    26 - 600 RADOM 
 Katedra Technologii i Materiałoznawstwa
 Laboratorium  Komputerowego Wspomagania w Chemii

 Biuletyn cotygodniowy Laboratorium 

Specyfiki
Autorzy: Dr inż. Hieronim Piotr Janecki;      Inż. Maria Janecka
The  Day   After No  132   wydanie  specjalne nieplanowane
The Day After No 132 Sonderblatt   bilingual

Die Hydrierung von Alkinen erlaubt durcg geeignete Wahl der Reaktionsbedingungen di eHerstellung isimeren-freier cis- Z oder trans- E Alkene.

Uwodornienie Alkinów.  Alkiny można uwodornić wybierając warunki - odpowiedni katalizator w wolne od izomerów cis- Z lub trans - E alkeny.

 

mit Lindlar Kat nur cis - Z Olefin, mit Na/NH3 kat überwiegend trans - E Olefin

Der Lindlar - Katalysator erlaubt eine stereospezifische Hydrierung.